Ik besta!

Uit het dal geraakt
In het lichtste deel van het donker
Is de kleine lichtstraal zo sterk
Met zichtbare contouren
Contouren van een onuitgesproken wens
Is wat ik zie nog wel zo zwart?
Of is het licht alweer wat doorgedrongen
Het licht dat soms nog wakkerde in mijn hart
Het licht dat het donker teniet zal doen
In het dal komen gaat snel doch gestaag
Eruit komen is wat me eindelijk raakt
De tijd van zwart kan nu over gaan
Door weer in het licht te gaan staan
Al wat ik zie voel en beleef
Al wat ik meemaak raakt me
Ik adem, leef, en besef
Dat ik weer volop in het licht sta! Ik besta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *